Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ATHENS PHYSIO ANALYSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ATHENS PHYSIO ANALYSIS MON IKE

Α.Φ.Μ.: 801360459

Δ.Ο.Υ.: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 155125703000

Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΑΚΟΥ

Περιοχή: ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Τ.Κ.: 13122

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2020

Κεφάλαιο: 900,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΣΤΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ