Στοιχεία Εταίρου

ΦΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΖΕΡ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 8

Τ.Κ.: 14122

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ